سخنی چند در باب اخلاق ...

** بسم رب المهدی **

 

سخنی چند در باب اخلاق ...

 

* اخلاق سرمايه و بهترين و عاليترين دارايي ما است.

* اخلاق خوب ، اختصاص به طبقه اي ندارد، در هر طبقه و صنفي پيدا شود مورد احترام واقع مي گردد.

* اخلاق خوب مانند آب جاري است كه موجب حاصل خيزي كشتزارها مي شود.

* اخلاق بالاتر از قوانين است، زيرا قوانين هميشه همراه انسان نيست ولي اخلاق هميشه با او است.

* اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامي بر زبان نمي آورند كه احساسات ديگران را جريحه دار سازند.

* انحطاط اخلاقي هميشه پيشاهنگ انقراض تمدنها است.

* بد اخلاق در دست دشمني گرفتار است كه هر جائي برود از چنگ عقوبت او رهايي نيابد.

* بهترين ميراثي كه پدران براي فرزندان خود مي گذارند تربيت خوب است.

* به هر كس كه مي خواهد موفق شود بگوييد: اخلاق نيك را درخود پرورش ده.

* خط مستقيم نه تنها در هندسه بلكه در اخلاقيات هم كوتاه ترين راه است.

* صاحبان اخلاق ، روح جامعه خود هستند.

* پيش از مسافرت ، از خصوصيات اخلاقي و سوابق رفيق راهت پرس و جو كن  و پيش از خريد خانه ، همسايه ات را بشناس.

* ارزش هاي معنوي و اخلاقي حمايتگرند ، نه محدوديت آفرين.

* اخلاق بايد بر هنر حكومت كند.

* اخلاق و عظمت مردان بزرگ ، در طرز رفتارشان با افراد كوچك معلوم مي شود.

 * آداب و عادات به آساني و سرعت به صورت اخلاق در مي آيد.

* اخلاق اگر با اندگي هوش توأم باشد هزار مرتبه بر تحصيل زياد بدون هوش و بدون اخلاق ترجيح دارد.

* اخلاق يكي از بزرگ ترين قواي محركه جهان است و در كمال تظاهرات خود طبيعت انساني را در عاليترين شكل آن مجسم مي سازد.

* اخلاق ساخته شده و حاضر و آماده نيست ، بلكه ذره ذره ، روز به روز خَلق و ايجاد مي گردد.

* اخلاق مي تواند جانشين علم، مال ، مقام ، زيبايي و ساير مزايا باشد ، اما هيچ نعمتي جاي آن را نمي گيرد.

* در طبيعت و اخلاق انساني ، هيچ ضعف و انحرافي نيست كه با تعليم مناسب اصلاح نشود.

* ملت بدون اخلاق ، اخلاق بدون عقيده ، و عقيده ي بدون فهم ممكن نيست.

 

 التماس دعا ...

***  مجنون ***

  
نویسنده : مجنون ... ; ساعت ٢:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳