راه عشق ...

  هوالغفور

 

 نرفت از خاک بالاتر ترنمهای مژگانم

اگرچه در سجود خود فقط الغوث می خوانم

 

به دشت سبز عرفانها اگر لختی فرود آيم

پس صد پرده رنگی همه مسکين و عريانم

 

دگر هرگز نميخوانم ز شعر لی لی و مجنون

که سختيهای مجنون را به راه عشق می دانم

 

... مجنون ...

 

  
نویسنده : مجنون ... ; ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٢