يا فاطمة (س) ....

** بسم رب الفاطمه **

 

يا فاطــــــــمة الزهــــــــــــرا (س) .....

 

باز امشــب ياد زهــــرا مي كنـم     ياد تنــــــهایي مولا مي كــــنم

يادي از شبــــهاي غمگين علـي     يادي از غمهاي ســنگين علی

باز امشـــب نوحه خواني میـكنم     ديده ام را آســــماني مي كنم

يادي از بغض غـــــريب آســـــمان     يادي از قبر عزيز بي نشــــــان

باز ياد گــــــــريه هاي بي صـــــدا     باز ياد گـــــــريه هاي بي ريــــا

يادي از شب يادي از شب ميكنم     يادي از غمهاي زينب مي كنم

يادي از تشييع زهرايت علـــــــــي     از سـکوت سخت فردايت علی

اي علي امشب دلم را غم گـرفت     هستي ناقابلم را غــــم گرفت

اي علي از غم دلم بيتـــــــاب شد     كوه احساســــم برات آب شد

اي علي دســــت من و دامــــان تو     اي علي فقر من و احسان تو

.....

اللهم عجل لوليک الفرج ...

***  مجنون ***

  
نویسنده : مجنون ... ; ساعت ٦:٤۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۳