ميلاد صاحب الزمان (عج) مبارک!

** بسم رب المهدی **

 

يابن الحسن روحی فداک ...

                                     متي ترانا و نراك؟ ...

                                                               فليس محبوبی سواک ...

 

<< يا اباصالح المهدی ادرکنی >>

ميلاد باسعادت يگانه منجی عالم بشریت٬ حضرت وليعصر٬

مهدی موعود (عج) - ارواحنا لتراب مقدمه له الفدا‌ء

 بر تمام عاشقان و منتظران آن حضرت مبارك باد.

 

چه زيان ترا كه منهم برسم به آرزويي

همه هست آرزويم كه ببينم از تو رويي

همه جا به هر زباني بود از تو گفتگويي

به كسي جمال خود را ننموده اي و بينم

شده ام زناله نالي، شده ام زمويه مويي

به ره تو بس كه نالم زغم تو بس كه مويم

من از آن خوشم كه چنگي بزنم به تار مويي

همه خوشدل اينكه مطرب بزند به تار چنگي

من خشك لب هم آخر زتو تر كنم گلويي

شود اينكه از ترحم دمي اي سحاب رحمت

سرخم مي سلامت شكند اگر سبويي

بشكست اگر دل من به فداي چشم مستت

تو قدم به چشم من نه ، بنشين كنار جويي

همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا

نه دماغ اينكه از گل شنوم به كام بويي

نه به باغ ره دهندم كه گلي به كام پويم

نه زمن كسي به غربت بنموده جستجويي

نه وطن پرستي از من به وطن نموده يادي

بنموده مو سپيدم صنم سپيد رويي

بنموده تيره روزم ستم سياه چشمي

كه بجز درت ندارد نظري به هيچ سويي

نظري به سوي " رضواني" دردمند مسكين

التماس دعا

 

  
نویسنده : مجنون ... ; ساعت ٧:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳