علم و ايمان در نگاه استاد مطهري ...

** بنام آنکه خود عاشقترين است **

 

علم و ايمان در نگاه استاد مطهري

 

علم ابزار مي سازد و ايمان مقصد .

 

علم توانستن است و ايمان خوب خواستن .

 

علم زيبايي انديشه است و ايمان زيبايي احساس .

 

علم طبيعت ساز است و ايمان انسان ساز .

 

علم مي نماياند كه چه هست و ايمان الهام مي بخشد كه چه بايد كرد .

 

علم انقلاب برون است و ايمان انقلاب درون .

 

علم روشنايي و توانايي مي بخشد و ايمان عشق و اميد و گرمي .

 

علم جهان را سازگار مي كند و ايمان انسان را با خودش .

 

علم نيروي منفصل مي دهد و ايمان نيروي متصل .

 

علم امنيت بروني مي دهد و ايمان امنيت دروني .

 

علم زيبايي عقل است و ايمان زيبايي روح .

 

علم در مقابل هجوم بيماري ها ، سيل ها ، زمزمه ها و طوفان ها ايمني مي دهد و ايمان در مقابل اضطراب ها ، تنهايي ها ، احساس بي پناهي ها ، پوچ انگاري ها .

 

علم وجود انسان را به صورت افقي گسترش مي دهد و ايمان به شكل عمودي بالا مي برد . 

 

علم جهان را جهان آدمي مي كند و ايمان روان را روان آدميت مي سازد .

 

*****************************************************************

 

التماس دعا

 

  
نویسنده : مجنون ... ; ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۳