ليلی و مجنون ...

** بنام آنکه عشق را آفريد **

 

سلام!

بعد از تبريکات همه جانبه (و البته با عذرخواهی بابت تاخير) به مناسبت عيد سعيد قربان اومدم يه شعر تقديم کنم! البته معلومه که مال خودم نيست  ولی بعد از مدتها دوباره چند روز پيش ديدمش٬ گفتم شما هم بخونين  ....

 

... ليلی و مجنون ...

 

شنيدستم که مجنون وقت مـردن          به هنگام ممــــــات و جان ســــپردن

گروهــی از ســـــر رحم مــــــــروت          ســـــپردنـدش در خـــــــاک مذلـــــت

به بالينــــــش نکــــير و منکـــر آمد          در آن دم دو فرشــــــته حاضـــر آمـــد

به کـــف هر دو عمــــود آتشـــينی          که ای مجنون بگو دينت چه دينيست

بگفتا دين من ليلـی اسـت ليلـی          ظريف مجاســـم ليلــی است ليلــی

بگفتندش ، بگو قبلت کدام اسـت          بگفتا صـــــورت ليلــی همان اســــت

بگفتندش ، ز پيغمبــــــــر که داری          بگفتا ابــــــــروی ليلــی اســــت باری

بگفتندش، از امامانــــت بفــــــرما          بگفتا جملــــــــگی ليلــی اســـت والا

چو بشنيـدند اين گشتن غضبناک          کشيـــدن پيکرش را بر ســـــر خــــاک

بگفت مـجنون شماها هوش داريد          حديثـــی من بگويـــــم گوش داريــــد

مپنداريـد که من ليلــی پرستــــــم          که من ليـــــلای ليلــی می پرستــم

عتاب آمد که از او دســــت بداريـــد           که او را در بهشــــتش وا گـــذاريــــد

که او هم نعشه ای از جانب ماست          که ما محبــوب او هم طالب ماست

خداونـــــدا ! بحق کـــاف و هم نــون          که در محشـر رسان ليلی به مجنون

 

يا علی

  
نویسنده : مجنون ... ; ساعت ٤:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۳