گنبد فردوس

** هو الکريم **

 

گنبد فردوس

سوسوى   گنبد    فردوس  منّور   به  رضا
آنكه آغوش گشوده است به مهمان غريب
گُل
 خوشبوى   غريبان،   قدمت  بر
 ديده
سر
 و   جانم  به  فداى  قدمت   اى
 مولا
پسر  فاطمه،  اى   جود   جواد   تو 
 مَثَل
بأبى
 أنت   و   امّى   كه  رضايت 
 طلبم
طاق
 ايوان    طلا،    رقص  
 كبوترهايش
پسر
   صالح   تو   مهدى  
زهراست يقين
از
 غبار حرمت   آهوى   جان   را 
 نظرى
يا
 غريب  الغربا  دست  من  و خاك رهت
  دستهاى  كرم  عشق  به   تمجيد   خدا
به هر آنكس كه سلامى كند از روى صفا
موسوى
 طلعت
 و سلطان و غريب الغربا
اى
  سرير  غزلِ  نام   تو  بر  دوش  
صبا
خاتم   خاك   غزل،   آبى   فيروزه   عطا
!

اى به مهمانى لطف تو همه ارض و سما
سبد   اشك   غريبان، دل ما، در همه جا
به   رواق  نظر  مِهر  تو  در  شور  و   دعا
اى  سراى تو، شِفا خانه ‏ى گم كرده دوا
!
روسياهم  نظرى  ،   جان  على  و  زهرا

 

  
نویسنده : مجنون ... ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٤