با من تماس بگير‏‏‏‏، خدايا

** هو الرحمان **

 

..:: با من تماس بگير‏‏‏‏، خدايا ::..

آن روزها ; مكالمه با خورشيد ; دفترچه هاي ذهن كوچك من را ; سرشار خاطره مي كرد ; امروز پاره است
آن سيم ها ; كه دلم را ;  تا آسمان مخابره مي كرد.
  با من تماس بگير ، خدايا ;
حتي هزار بار ; وقتي كه نيستم ; لطفا پيام خودت را ...

هر روز
شيطان لعنتي
خط هاي ذهن مرا
اشغال مي كند
هي با شماره هاي غلط ، زنگ مي زند،‏ آن وقت
من اشتباه مي كنم و او
با اشتباه هاي دلم
حال مي كند.

ديروز يك فرشته به من مي گفت:
تو گوشي دل خود را
بد گذاشتي
آن وقت ها كه خدا به تو مي زد زنگ
آخر چرا جواب ندادي
چرا بر نداشتي؟!

يادش به خير
آن روزها
مكالمه با خورشيد
دفترچه هاي ذهن كوچك من را
سرشار خاطره مي كرد

امروز پاره است
آن سيم ها
كه دلم را
تا آسمان مخابره مي كرد.
 

با من تماس بگير ، خدايا
حتي هزار بار
وقتي كه نيستم
لطفا پيام خودت را
روي پيام گير دلم بگذار

...........

با تشکر از عرفان نظر آهاري

  
نویسنده : مجنون ... ; ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٤