... حجاب

** بسم الله النور **

 

..:: گوهر زن در صدف حجاب مي درخشد ::..

 

حاميان دموكراسي غربي حتما ببينند!!!

تصاوير گويا هستند، نيازي به توضيح نيست!!؟؟

بر اساس قانون جديد اروپائي:

  • دختران محجبه از تحصيل محرومند

  • بانوان محجبه اجازه ازدواج رسمي ندارند
  • بانوان محجبه استخدام نمي شوند

  • بانوان محجبه از ورزش كردن محرومند
  • بانوان مسلمان محجبه اجازه ورود به بانكها را ندارند

  • پاسپورت بانوان محجبه غير قابل قبول است
  • بانوان محجبه مسلمان از خدمات پزشكي محروم هستند

 

اما چرا با تمام اين اوصاف،بانوان محجبه اروپائي بر حفظ حجاب خود پايداري مي كنند؟؟؟

چـرا اين بانوان شرايطي به اين سختي را با جان و دل ميپذيرند و همچنان حجاب خود را حفظ مي كنند؟؟؟


و اينك در ايران: 

برخي پدران و مادران، جوانان خود را به تبعيت از برهنگي و فساد غربي ترغيب مي كند!!؟؟

و در جواب مي گويند: ؟ دوره و زمانه عوض شده. دنيا ،دنياي تكنولوژي است!؟ حجاب مربوط به قرنها پيش است!؟

پس ما هم بايد با برهنگي، با كلاس بودن و مدرن بودن را ثابت كنيم!؟!؟!؟!؟

چرا برخي جوانان به هيچ وجه به دنبال ريشه يابي فلسفه واقعي حجاب نيستند!؟

برهنگي و فساد در بين برخي جوانان ايراني يك ارزش و مد و به عنوان يك نوع پيشرفت تلقي مي شود!!؟؟

كمي تأمل كنيم !؟ آيا حجاب ممنوعيت است يا مصونيت؟؟؟

چرا برخي زنان مسلمان ايراني حفظ حجاب را ممنوعيت ميدانند؟؟؟

اما بانواني كه در كشورهائي چنين آزاد (از لحاظ برهنگي) زندگي مي كنند، حفظ نكردن حجاب را ممنوعيت  مي دانند؟؟؟

چرا در برخي محافل عمومي ما ايرانيان ،براي مقابله با حجاب مقاله مينويسند؟؟؟ اما اين بانوان به اصطلاح غربي ،ازهر امكاناتي چشم مي پوشند، فقط براي حفظ حجاب؟؟؟

<< تهيه شده در واحد زن و حجاب گروه مكتب المهدی >>

  
نویسنده : مجنون ... ; ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٤