۱۰ چيز عمر را زياد ميکند ...

 ** بنام يکتا خالق هستی **

 

۱۰ چيز عمر را زياد ميکند:

 

۱. صدقه زیاد

۲. دعای بسيار

۳. نماز شب

۴. استغفار پيش از طلوع فجر

۵. مواظبت بر نافله های شبانه روزی

۶. نماز جماعت

۷. دعا به مؤمنين

۸. اطاعت پدر و مادر

۹. زياد قرآن خواندن

۱۰. صلوات فرستادن بر پيامبراکرم (ص).

 

 التماس دعا ...

***  مجنون ***

/ 0 نظر / 16 بازدید