*  بنام آنکه هستی را آفرید *

زندگی چون گل سرخی است٬ پر از خار٬ پر از برگ٬ پر از عطر لطیف

یادمان باشد اگر گل چیدیم

عطر و خار و گل و برگ٬ همه همسایه دیوار به دیوار همند...

زندگی چون گل سرخی است...

/ 0 نظر / 53 بازدید